Физички лица

Орочено штедење

 Што добивате доколку ги орочите своите пари со орочениот депозит од ПроКредит Банка?

  • Можност да одберете фиксна и загарантирана каматна стапка до крајот на периодот на орочување
  • Исплата на камата по Ваш избор: месечно или годишно
  • Доколку средствата Ви се потребни пред рокот на доспевање, можете предвремено да ги разорочите, со што добивате камата по видување од 0,01%
  • Сигурно место за Вашата заштеда во Германска банка

 Каматна стапка

12 месеци

МКД

 1,3%

ЕУР

0,4%

18 месеци

МКД

1,5%

ЕУР

0,6%

24 месеци

 МКД

2%

 ЕУР

 1%

36 месеци

 МКД

2%

 ЕУР

1%
Минимален влог

300.000МКД/ 5.000ЕУР

          За орочување на средства на друг рок, погледни тарифник.

Како да ги орочите Вашите средства во ПроКредит Банка?

 

ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. 

 
24.03.2018
  • EUR 61,35 61,4946 61,80
  • USD 48,50 49,8093 50,50
  • CHF 51,15 52,5460 53,75
  • GBP 69,35 70,4486 71,75
  • CNY 6,05 7,8865 8,05