Новости на нашето Е-Банкарство

Почнувајќи од 01.06.2020 година користете ги новите функционалности на платформата за е-банкарство. Нов дизајн, откажување регистриран налог, активирање картичка...