Во 2020 година намаливме 10.000 тони CO2 емисии

1

 

СО2 Емисиите од транспортните возила во Македонија кои се движат на бензин или дизел гориво, се еден од најголемите загадувачи на околниот воздух. Преку финансирање во зелени инвестиции, електрични возила, енергетски ефикасни мерки и обновливи извори на енергија во 2020 година заштедивме околу 10000 тони СО2 емисии. Нашата заштеда е еквивалентна на годишната СО2 емисија од 5000 возила. Со ова придонесуваме за почист воздух, поздрава околина и се грижиме за намалување на импактот од климатските промени и зачувување на животната средина.