Надградба на порталот за електронско потпишување E-signing

Со цел континуирано подобрување на квалитетот на нашата услуга, ПроКредит Банка АД Скопје го надгради порталот за Е-попишување Image removed..

 

Со новата верзија Ви овозможуваме преглед на нотификации за потпишување преку е-маил различен од адресата со која е регистриран Вашиот сертификат за потпишување. Со цел овозможување на оваа нотификација следете ги кратките инструкции на следниов линк.