ПроКредит Банка овозможи електронско отворање на орочен депозит

ПроКредит Банка овозможи електронско отворање на орочен депозит ПроКредит Банка им овозможи на своите клиенти отворање на депозит директно преку нивното е-банкарство. Со оваа опција, клиентите имаат комплетна флексибилност, сигурност и дискреција при раководење со своите лични финансиии немора да зависат од работното време на филијалите за креирање на навика за штедење.

Како прва и единствена дигитална банка на пазарот ПроКредит Банка континуирано инвестира во модерни и иновативни технологии со цел да им овозможи 24/ услуга на клиентите. Покрај оваа поволност, со новото електронско банкарство клиентите на банката може сами, во секое време да ја блокираат својата картичка при итни ситуации и да бидат сигурни дека истата нема да им биде злоупотребена од трети лица.

Дополнително, за правнитее лица кои користат е-банкарство на ПроКредит Банка е овозможена регистрација на налози кои понатаму ќе бидат авторизирани од овластетно лице, да ја блокираат својата бизнис картичка и да вршат откуп на девзи од кредитна линија со преференцијален курс.
Погледнете го упатството за функционалности :

Превземи