Дозволено пречекорување OVD

Рок на отплата До 12 месеци
Годишна каматна стапка Од 5.5%
Каматната стапка зависи од неколку индикатори како износ на кредит, период на враќање и тип на обезбедување

Обезбедување

 

Гарант - сопственикот на бизнисот/ подвижен или недвижен имот/ нотарски акт на меница

 

Доколку Вие и Вашата компанија сте заинтересирани за соработка со ПроКредит Банка Ве молиме пополнете ја оваа кратка конткат форма и очекувајте повик од нашите Советници за клиенти. 

СОРАБОТКА СО ПРОКРЕДИТ

 

Прочитајте повеќе за останати кредитни понуди