Мобилна апликација

mobile ap

Користете модерна и едноставна мобилна апликација за сите Ваши потреби! Имајте целосна контрола на Вашите сметки, заштеди и картички и тоа со само еден клик, 24/7 без дополнителни провизии и пенали.

Онлајн банкарството никогаш не било полесно!

Апликацијата Ви нуди голем број на можности:

  • Преглед на состојба на сите Ваши сметки
  • Историја на сите трансакции
  • Плаќања во земјата
  • Блокада/деблокада на картичка
  • Промена на лимит за плаќања со Вашата картичка
  • Пренос и повлекување од Вашата онлјан штедна сметка – FlexSave
  • Креирање на листа за налогопримачи

ПроКредит мобилната апликација е достапна на App Store и Play Store!

Преземете ја бесплатно и имајте банка во Вашиот телефон!

 

 

                  iosandroid

 

m-app play store