Извештаи и податоци

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 30 06 2021 ГОДИНА

преземи

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 31 12 2020 ГОДИНА

преземи

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 31 12 2019 ГОДИНА

преземи

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 30 06 2019 ГОДИНА

преземи

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2018 ГОДИНА

преземи