•  
  •  

Заштедете на трошоци

Инвестиција Трошоци пред инвестиција Трошоци по инвестиција Заштеда Период на поврат на средства
За затоплување и ладење на мојот стан користев клима уред. Инвестирав во нова инвертер клима која е поефикасна и поекономична и значително ги намалив трошоците за греење и ладење. 3.500 kWh / годишно

 

1.862 kWh / годишно        

1.638 kWh / годишно 3,6 / години
Износ: 10.000 ЕУР 35.000 МКД / годишно 18.620 МКД / годишно             16.773 МКД / годишно
Рок: 3 години
Месечна рата: 304 ЕУР
Годишна фиксна каматна стапка: 6%

Еко кредит и придобивки

Чекори за Вашата инвестиција

Партнери и контакти за еко опрема

Консултирајте нè

  Намена  Инвестиции во реновирање кои ќе придонесат за поголема енергетска ефикасност и заштеда од минимум 20% енергија во домот
  Износ    МКД   ЕУР 
  од 600.000 до 1.800.000 МКД    од 10.000 до 30.000 ЕУР 
  Годишна каматна стапка    6% фиксни каматни стапки
      
  Рок на отплата   до 36 месеци 
      
  Начин на отплата   месечни рати
 Обезбедување  солемнизиран договор/ АЗ/ АЗ од гарант
Соларни панели
Ѕидови
Апарати за домаќинство
Подови
Врати
Системи за ладење
Системи за загревање
Геотермални пумпи
Котел на биомаса
ЛЕД-систем
Прозорци
Покрив
  • Кликнете на посакуваната категорија на сликата.