Процесирање на електронски налози без провизија

 
ПроКредит Банка континуирано вложува во унапредување на услугата кон клиентите и со цел поповолни провизии за процесирање на електронско банкарство ја проширивме соработката со јавните и приватните претпријатија кои работат во доменот на комуналии.
 
Отсега, сите физички и бизнис клиенти на ПроКредит Банка ќе може да процесираат налози за комуникалии БЕЗ провизија кон следниве претпријатија:
Централен Регистер 
Комунална Хигиена
МРТВ – за радиодифузна такса

По процесирање на налозите нема потреба од заверка на налогот во нашите експозитури. Доволно е да приложите испечатен налог со статус: КОНЕЧНО РЕАЛИЗИРАН со цел да го потврдите Вашето плаќање.
 
Подоле може да ги видите и сите останати компании со кои ПроКредит Банка соработува и кон кои може да процесирате електронски налози без провизија:
Водовод Битола
ЈП Водовод и канализација Скопје
Balkan Energy Group
АД Топлификација
Снабдување запад/исток/ центар
ЕСМ- ЕВН за електрична енергија
ЈП Комуналец Битола
ЈП Комуналец Гостивар
ЈП Комунална Хигиена Скопје
ЈП Нискоградба Охрид
ЈП Охридски Комуналец
Нискоградба Битола
Кабелнет Прилеп
МРТВ – РТВ
Роби Кабловска Штип
АД Македонски Телеком
АНИЦ Системи Доо
Неотел Доо
Т-Мобиле