PERSONA FIZIKË

VEPRIME TELEFONIKE BANKARE 

E dimë se në disa momente nevojitet të parashtroni pyetje ose të kërkoni këshillë për shërbimet bankare të cilat Ju janë në dispozicion. Prandaj Ju mundësojmë përkrahje, nëpërmjet shërbimit veprime telefonike bankare të mundësuar në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. 

Çka fitoni me këtë shërbim?

 • Informata falas për gjendjen në llogaritë Tuaja, të ardhurat të cilat i prisni dhe daljet e realizuara
 • Përkrahje për veprim me kartelat, bankomat dhe veprime elektronike bankare, 24 orë, 7 ditë në javë
 • Informata për listën e kursit dhe llogaritje të interesit për kreditë dhe depozitat në pajtim me kushtet për të cilat Ju nevojitet informacion
 • Zhbllokim të shfrytëzuesit të bllokuar të sistemit të veprimeve elektronike bankare (për shkak të futjes 3 herë gabimisht të fjalëkalimit), si edhe anulim të urdhërpagesës elektronike të proceduar gabimisht nga ana e klientit, pas intervenimit të tij në afat prej 15 minutave
 • Informata për shërbimet, risitë e bankës

Si mund të shfrytëzoni veprime telefonike bankare?

 • 24/7 mund të drejtoheni në numrin e telefonit 02/2446 000 dhe ta kërkoni informatën e nevojshme
 • Mund të drejtoheni për përkrahje në info@procreditbank.com.mk


Si të aplikoni për shërbime telefonike bankare?

 • Plotësoni kërkesë në cilëndo qoftë degë të ProCredit Bankës ku do të fitoni kod personal të identifikimit i cili ju mundëson qasje deri te informatat e nevojshme për llogarinë Tuaj nëpërmjet telefonit (Shihe rrjetin e degëve)
 • Për informata drejtohuni në Qendrën e Kontaktit në 02/2446 000 ose në info@procreditbank.com.mk

 

 

 
22.06.2018
 • EUR 61,35 61,4942 61,80
 • USD 51,80 53,2971 53,80
 • CHF 52,10 53,4918 54,70
 • GBP 69,05 70,3837 71,45
 • CNY 6,30 8,2017 8,30