PERSONA FIZIKË

VEPRIME ELEKTRONIKE BANKARE

Ata të cilët rregullisht e ndjekin gjendjen e llogarisë së tyre kursejnë më tepër dhe më me përgjegjësi i harxhojnë paratë. Që ta lehtësojmë punën Tuaj Ju mundësojmë veprime elektronike bankare për udhëheqje më të shpejtë dhe më të thjeshtë me mjetet Tuaja.

Çka Ju mundëson veprimtaria elektronike bankare?

  • Të keni qasje në llogarinë Tuaj 24/7, 365 ditë në vit pavarësisht nga koha e punës në degë, gjatë vikendeve dhe festave pavarësisht nga lokacioni i Juaj
  • Të kryeni pagesa në kuadër të bankës, ndaj bankave të tjera, pagesa buxhetore deri në 60% provizione më të ulëta se të rregulltat në degë
  • Të kurseni kohë dhe t’i tejkaloni pritjet në rend

Çka Ju është e nevojshme që të shfrytëzoni veprime elektronike bankare?

  • Kompjuter personal 
  • Qasje në rrjetin e internetit

Si të aplikoni për veprime elektronike bankare?

 

 

 
21.07.2018
  • EUR 61,35 61,4894 61,80
  • USD 51,25 52,6901 53,25
  • CHF 51,45 52,8577 54,05
  • GBP 67,55 68,7416 69,95
  • CNY 5,90 7,7628 7,90