Bankë për biznesin tim

VEPRIME ELEKTRONIKE BANKARE

Ata të cilët rregullisht e ndjekin gjendjen në llogarinë e tyre kursejnë më tepër dhe më me përgjegjësi udhëheqin me financat e tyre. Që ta lehtësojmë punën e biznesit Tuaj Ju mundësojmë veprime elektronike bankare për udhëheqje më të shpejtë dhe më të thjeshtë me mjetet Tuaja.

Çka Ju mundëson veprimtaria elektronike bankare?

  • T’i ndiqni gjendjet në llogaritë Tuaja, të kryeni kontroll dhe shtypje të raporteve 24/7, 365 ditë në vit pavarësisht nga koha e punës në degë, gjatë vikendeve dhe festave
  • Të kryeni pagesa në kuadër të bankës, ndaj bankave të tjera, pagesa buxhetore deri në 60% provizione më të ulëta se të rregulltat në degë
  • Të kurseni kohë dhe t’i tejkaloni pritjet në rend
  • Të kryeni pagesa me certifikatë digjitale të lëshuar nga dhënësi i autorizuar, me aktivizim paraprak të të njëjtit në sistemin e veprimeve elektronike bankare të ProCredit Bankës

              Udhëzim për aktivizim të certifikatës digjitale të lëshuar nga KIBS
              Udhëzim për aktivizim të certifikatës digjitale të lëshuar nga Telekomi

Si të aplikoni për veprime elektronike bankare?

 

16.10.2018
  • EUR 61,30 61,4819 61,80
  • USD 51,80 53,0886 53,80
  • CHF 52,50 53,7994 55,10
  • GBP 68,50 69,8261 70,90
  • CNY 5,80 7,6723 7,80