Bankë për biznesin tim

VEPRIME ELEKTRONIKE BANKARE

Ata të cilët rregullisht e ndjekin gjendjen në llogarinë e tyre kursejnë më tepër dhe më me përgjegjësi udhëheqin me financat e tyre. Që ta lehtësojmë punën e biznesit Tuaj Ju mundësojmë veprime elektronike bankare për udhëheqje më të shpejtë dhe më të thjeshtë me mjetet Tuaja.

Çka Ju mundëson veprimtaria elektronike bankare?

  • T’i ndiqni gjendjet në llogaritë Tuaja, të kryeni kontroll dhe shtypje të raporteve 24/7, 365 ditë në vit pavarësisht nga koha e punës në degë, gjatë vikendeve dhe festave
  • Të kryeni pagesa në kuadër të bankës, ndaj bankave të tjera, pagesa buxhetore deri në 60% provizione më të ulëta se të rregulltat në degë
  • Të kurseni kohë dhe t’i tejkaloni pritjet në rend
  • Të kryeni pagesa me certifikatë digjitale të lëshuar nga dhënësi i autorizuar, me aktivizim paraprak të të njëjtit në sistemin e veprimeve elektronike bankare të ProCredit Bankës

              Udhëzim për aktivizim të certifikatës digjitale të lëshuar nga KIBS
              Udhëzim për aktivizim të certifikatës digjitale të lëshuar nga Telekomi

Kursim për biznesin Tuaj nëpërmjet veprimeve elektronike bankare: 
 

URDHËRPGESA MUJORE

TRANSFERIME ELECTRONIKE

TRANSFERIME NË DEGË

30 të brendshme30 х 4 = 120 МКD30 х 30 = 900 МКD
60 të rregullta60 х 10 = 600 МКD60 х 45 = 2700 МКD
10 urgjente10 х 80 = 800 МКD10 х 300 = 3000 МКD
GJITHSEJT1.520 МКD6.600 МКD
KURSIMI JUAJ MUJOR:3.680 МКD

Si të aplikoni për veprime elektronike bankare?

 

 
 
20.01.2018
  • EUR 61,35 61,5345 61,80
  • USD 0 50,2938 0
  • CHF 0 52,3787 0
  • GBP 0 69,7591 0