Физички лица
 
ПроКредит Банка Македонија е банка со Германски капитал. Банката е дел од интернационална група на банки кои оперираат во Источна Европа и Латинска Америка, како и во Германија. Нудиме поволни трансакциски услуги преку нашата мрежа на 24/7 зони. Тука може да најдете инфомрации за услугите кои се достапни за Вас, во согласност со регулативите на Народна Банка на Република Македонија.

Услуга

Достапност за нерезиденти

Провизии/Каматни стапки

Тековна сметка во МКД

да

Провизија за одржување согласно тарифникот за физички лица

Тековна сметка во ЕУР

да

Провизија за одржување согласно тарифникот за физички лица

Дебитна картичка

да

Без провизија

Кредитна картичкане 
Штедна сметка

да

Без провизија

E-изводи

да

Без провизија

E-банкингне 
Готовински уплати

да

Готовински уплати под 10 000 ЕУР без царинска декларација

Готовински уплати над 10 000 ЕУР со царинска декларација

 Пренос на средства

да

Приливни трансфери без лимит

Приливни траснфери преку ПроКредит Германија како Коресподентна Банка со 0% провизија.

Приливни трансфери преку други Коресподентни банки со провизија од 0.15% од износот (мин. 10 ЕУР).


Кредити не 

            

Како да отворите трансакциска сметка во ПроКредит Банка?


  Лично, во било која експозитура на ПроКредит Банка, со пасош како официјален документ за идентификација.

  За било какви дополнителни информации, Ве молиме контактирајте го Нашиот Контакт Центар на: 02 2 466 000 или на e-mail: info@procreditbank.com.mk

   
  24.03.2018
  • EUR 61,35 61,4946 61,80
  • USD 48,50 49,8093 50,50
  • CHF 51,15 52,5460 53,75
  • GBP 69,35 70,4486 71,75
  • CNY 6,05 7,8865 8,05