PERSONA FIZIKË

Për kë

persona fizikë, pranues të rrogës/pensionit në ProCredit Bankë

Destinimi

për likuiditet afatshkurtër

Shuma

deri në 3 rroga ose

Valuta

MKD

Afati i kthimit

dderi në 12 muaj

Minimum përvojë

3 muaj

Grejs periudhë

/

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

-paguhet vetëm interesi i pjesës së shfrytëzuar për secilin muaj

-pjesa kryesore kthehet sipas mundësive Tuaja, por jo më vonë nga dita e arritjes

Shkallë fikse vjetore e interesit

11.25%

Sigurim

 /

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i kredikërkuesit

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

                                                            

 

 

 
22.06.2018
  • EUR 61,35 61,4942 61,80
  • USD 51,80 53,2971 53,80
  • CHF 52,10 53,4918 54,70
  • GBP 69,05 70,3837 71,45
  • CNY 6,30 8,2017 8,30