Bankë për biznesin tim

                                                                                                     

Për kë

ndërmarrje të vogla dhe të mesme

Destinimi

zhvendosja e jazeve afatshkurtra të likuiditetit

Valuta

MKD

Afati i kthimit

deri në 12 muaj

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

/

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

-pjesa kryesore kthehet sipas mundësive të kompanisë, por jo më vonë se dita e arritjes

Shkallë fikse vjetore e interesit

prej 5,5% 

Sigurim

garantues – pronari i biznesit

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 3 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT


                                                            

 

20.03.2018
  • EUR 61,35 61,5025 61,80
  • USD 48,60 49,9655 50,60
  • CHF 51,10 52,4900 53,70
  • GBP 68,85 70,2163 71,25
  • CNY 6,05 7,8906 8,05