Bankë për biznesin tim

                                                                                                     

Për kë

ndërmarrje të vogla dhe të mesme

Destinimi

zhvendosja e jazeve afatshkurtra të likuiditetit

Valuta

MKD

Afati i kthimit

deri në 12 muaj

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

/

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

-pjesa kryesore kthehet sipas mundësive të kompanisë, por jo më vonë se dita e arritjes

Shkallë fikse vjetore e interesit

prej 5,5% 

Sigurim

garantues – pronari i biznesit

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 3 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT


                                                            

 

14.12.2018
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 52,95 54,0806 54,95
  • CHF 53,20 54,4830 55,80
  • GBP 67,20 68,4418 69,60
  • CNY 6,00 7,8592 8,00