Bankë për biznesin tim

                                                                                                     

Për kë

ndërmarrje të vogla dhe të mesme

Destinimi

zhvendosja e jazeve afatshkurtra të likuiditetit

Valuta

MKD

Afati i kthimit

deri në 12 muaj

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

/

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

-pjesa kryesore kthehet sipas mundësive të kompanisë, por jo më vonë se dita e arritjes

Shkallë fikse vjetore e interesit

prej 5,5% 

Sigurim

garantues – pronari i biznesit

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 3 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT


                                                            

 

22.06.2018
  • EUR 61,35 61,4942 61,80
  • USD 51,80 53,2971 53,80
  • CHF 52,10 53,4918 54,70
  • GBP 69,05 70,3837 71,45
  • CNY 6,30 8,2017 8,30