OFERTË PËR TË GJITHË IT PROFESIONISTËT

 

Pasi që e dimë se profesioni Juaj është dinamik, dhe se puna në kompjuter është përditshmëria Juaj, Ju ofrojmë 24 orë shërbime bankare moderne dhe kushte të shkëlqyera për kreditim. Këshilltarët tanë për klientë janë profesionistë, të cilët mund të Ju japin këshillë personale për kreditë dhe depozitat dhe bashkë me ta mund t’i planifikoni planet Tuaja investuese në të ardhmen e afërt.

 

Përparësi unike nga shërbimet bankare moderne 24 orë:

 

 


    
 • 24/7 qasje me llogaritë Tuaja
 • Depozitim dhe tërheqje në denarë dhe euro në çdo kohë
 • Qasje deri te llogaria e kursimit me kartelë
 • Një kartelë për të gjitha llogaritë Tuaja
 • Platformë moderne për e-banking me mundësi për pagesë në vend dhe jashtë vendit drejtpërdrejtë nga shtëpia Juaj, ordinanca ose zyra
 • Pagesa brenda vendit PA PROVIZION nëpërmjet e-banking
 • Set shërbime bankare të përshtatura me nevojat Tuaja
 • Këshilltar personal për klientë
 • Zona 24/7 të cilat janë vende të sigurta dhe të ndriçuara me parking dhe monitorim 24/7
 
 
 
  

 
 
 KREDI BANIMI
 

 • 3,5% shkallë fikse e interesit për 5 vitet e para
 • 5,5% shkallë e ndryshueshme e interesit për periudhën e mbetur
 • 0% provizion gjatë pagesës
 • Afati i kthimit 25 vite
 KREDI PËR EKO RINOVIM
 
 • 6% shkallë fikse e interesit për 5 vitet e para
 • 6% shkallë e ndryshueshme e interesit për periudhën e mbetur për kreditë në EUR dhe 6,5% për kredi në MKD
 • 0% provizion gjatë pagesës
 • Afati i kthimit deri në 15 vite
 
 KARTELË KREDIE DHE TEJKALIMI I LEJUAR NË LLOGARI
 

 • 7,5% shkallë interesi
 • Shuma deri në tre rroga
 
  KREDI KONSUMI
 
 • 7% shkallë fikse e interesit për vitin e parë
 • 9% shkallë e ndryshuar e interesit për periudhën e mbetur
 • Afati i kthimit deri në 15 vite
 •  
  
 
Ju presim në njërën nga degët tona.