PERSONA FIZIKË

SMS LAJMËRIME

Ata të cilët e ndjekin gjendjen e llogarisë së tyre më me përgjegjësi udhëheqin me financat e tyre, sigurojnë siguri më të lartë nga keqpërdorimi i mjeteve personale dhe kartelat dhe informohen për të gjitha risitë dhe kushtet e volitshme për shërbimet e krijuara enkas për ju.
Që të Ju mundësojmë qasje më të mirë të informatave për mjetet Tuaja Ju propozojmë të shfrytëzoni SMS lajmërimin e ProCredit Bankës.

Çfarë lajmërime mund të fitoni?

 • Të ardhura në llogarinë Tuaj ose të ardhura të tjera nga vendi dhe jashtë vendit
 • Informata për të gjitha pagesat me kartelë në bankomat, terminal pagues (POS) ose pagesa interneti 
 • Se afati i kartelës Tuaj skadon
 • Se kartela e Juaj është e gatshme dhe ka arritur në degën tonë
 • Se interesi i depozitës Tuaj ka arritur

Sa do të më kushtojë?

 • Çmim fiks mujor sipas tarifores zyrtare të bankës
 • Lajmërimet për tërheqje të kartelës dhe përkujtimit për kartelë të patërhequr si edhe lajmërim për këstin e arritur të kredisë ose depozitës së arritur është falas.

Si mund ta aktivizoni këtë shërbim?

Plotësoni kërkesë për SMS lajmërim në cilëndo qoftë degë të ProCredti Bankës (shihe rrjetin e degëve të ProCredit Bankës)
Për informata drejtohuni në Qendrën e Kontaktit në 02/2446 000 ose në info@procreditbank.com.mk

 

 

 
25.09.2018
 • EUR 61,35 61,4950 61,80
 • USD 50,90 52,2339 52,90
 • CHF 53,00 54,4686 55,60
 • GBP 67,25 68,7402 69,65
 • CNY 5,75 7,6175 7,75