Rrjeti i degeve dhe bankomate

    Lajmërim 

    Ju informojme se filijala Hrom do jete e hapur per pune me kliente deri me 01.03.2017. Pas kesaj date sherbimet bankare mund ti shfrytezoni ne te gjitha ekspoziturat dhe Zonat 24/7 te Prokredit Bankes ne Shkupe.

    DEGËT
    BANKOMATE