•  

Користете енергија од обновливи извори

Инвестиција Трошоци пред инвестиција Трошоци по инвестиција Заштеда Период на поврат на средства
Инсталирав соларни панели за топла санитарна вода. Претходно користев бојлер за загревање на вода кој работеше на електрична енергија, сега ја користам енергијата од сонцето. 2.800 kWh / годишно 720 kWh / годишно 2.080 kWh / годишно 5,5 / години
Износ: 10.000 ЕУР 12.000 МКД / годишно 3.000 МКД / годишно 9.000 МКД / годишно
Рок: 3 години
Месечна рата: 304 ЕУР    
Годишна фиксна каматна стапка: 6%

Еко кредит и придобивки

Чекори за Вашата инвестиција

Партнери и контакти за еко опрема

Консултирајте нè

  Намена    инвестиции во реновирање кои ќе придонесат за поголема енергетска ефикасност и заштеда од минимум 20% енергија во домот
  Износ    MКД   ЕУР 
  од 600.000 до 1.800.000 МКД    од 10.000 до 30.000 ЕУР 
  Годишна каматна стапка    6% фиксна каматна стапка
      
  Рок на отплата   до 36 месеци
  Начин на отплата   месечни рати
  Минимум работно искуство   6 месеци
 Обезбедување   солемнизиран договор/ АЗ/ АЗ од гарант
Соларни панели
Ѕидови
Апарати за домаќинство
Подови
Врати
Системи за ладење
Системи за загревање
Геотермални пумпи
Котел на биомаса
ЛЕД-систем
Прозорци
Покрив
  • Кликнете на посакуваната категорија на сликата.

  •