ПРОЛЕТНА ПОНУДА ЗА ДОКТОРИ
 
Бидејќи знаеме дека Вашата професија е динамична не познава работно време и бара посветеност на пациентите, Ви нудиме 24 часа модерно банкарство и одлични услови за кредитирање. Нашите советници за клиенти се професионалци, кои може да Ви дадат личен совет за кредитите и депозитите и заедно со нив може да ги испланирате Вашите инвестициски планови во блиска иднина.
 
Уникатни предности од 24 часа модерно банкарство:
 
   http://staging.procreditbank.com.mk/content/hzz1yqpi.jpg 
 • 24/7 пристап со Вашите сметки
 • Уплата и исплата на денари и евра во секое време
 • Пристап до штедна сметка со картичка
 • Една картичка за сите Ваши сметки
 • Модерна платформа за е-банкарство со можност за плаќање во земјата и странство директно од Вашиот дом , ординација или канцеларија 
 • Плаќања во земјата БЕЗ ПРОВИЗИЈА преку е-банкарство
 • Сет банкарски услуги прилагодени на Вашите потреби
 • Личен советник за клиенти
 • Зони 24/7 кои се на сигурни, безбедни и осветлени локации со паркинг и мониторинг 24/7
 
 
 
  
 Најповолни услови за кредитирање:
 
 
 СТАНБЕН КРЕДИT
http://staging.procreditbank.com.mk/content/aphmxald.png
 • 3,5% фиксна каматна стапка за првите 5 години,потоа 5,2% + 6 месечен ЕУРИБОР, но не пониска од 5.5% каматна стапка за останатиот период . 
 • 0% провизија при исплата
 • Рок на исплата до 25 години.
 КРЕДИТ ЗА ЕКО РЕНОВИРАЊЕ
 http://staging.procreditbank.com.mk/content/dtptjfbn.png
 • 6% фиксна каматна стапка за првите 5 години,потоа 2% + Т-билс не пониска од 6.5% каматна стапка за останатиот период за МКД. 
 • 6% првите 5 години,потоа 5.5% + 6 месечен ЕУРИБОР не пониска од 6% каматна стапка за останатиот период за ЕУР.
 • 0% провизија при исплата
 • Рок на исплата до 15 години во ЕУР и 8 години во МКД
 
 КРЕДИТНА КАРТИЧКА И ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА СМЕТКА
http://staging.procreditbank.com.mk/content/xubu3ydw.png
 • 7,5% каматна стапка
 • Износ до три плати
 
 ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ
 http://staging.procreditbank.com.mk/content/potro.png
 • 7% фиксна каматна стапка за првата година,потоа 6% + Т-билс не пониска од 9% каматна стапка за останатиот период.
 • Рок на исплата до 8 години
 
  
 
Ве очекуваме во една од нашите експозитури.