Bankë për biznesin tim

Për kë

ndërmarrje të vogla dhe të mesme

Destinimi

makina të reja, blerje ose ndërtim të objektit dhe investime shtesë në biznes

Valuta

MKD/EURO

Afati i kthimit

120 muaj

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

deri në 12 muaj

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

këste mujore

Shkallë fikse vjetore e interesit

nga 4,75%

Sigurim

sende të luajtshme ose pronë e paluajtshme

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 3 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

furnizimi i makinave të reja

Shuma

100,000 EURO

Valuta

EURO

Afati i kthimit

60  muaj

Shkalla vjetore e interesit

5.00%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

1.887 EURO


Vlerat e llogaritura janë ke karakter informativ dhe nuk janë të obligueshme për ProCredit Bankën. Për llogaritje zyrtare ju lutemi drejtohuni në degën më të afërt të ProCredit Bankës.
                                                           

 

16.10.2018
  • EUR 61,30 61,4819 61,80
  • USD 51,80 53,0886 53,80
  • CHF 52,50 53,7994 55,10
  • GBP 68,50 69,8261 70,90
  • CNY 5,80 7,6723 7,80