Датум: 20.03.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,35 61,5025 61,80
  • USD 48,60 49,9655 50,60
  • CHF 51,10 52,4900 53,70
  • GBP 68,85 70,2163 71,25
  • CNY 6,05 7,8906 8,05