PERSONA FIZIKË

KURSIMI I AFATIZUAR

Çka fitoni nëse i afatizoni paratë tuaja me depozitën e afatizuar të ProCredit Bankës?

  • Mundësi të zgjidhni shkallë fikse dhe të garantuar të interesit deri në fund të periudhës së afatizimit
  • Pagesa e interesit sipas zgjedhjes Tuaj: mujore ose vjetore
  • Nëse mjetet Ju nevojiten para afatit të arritjes, keni mundësi ta prishni afatizimin para kohe, me çka fitoni interes me të parë
  •  Vend të sigurt për kursimin Tuaj në bankë gjermane

Shkalla e interesit 

12 muaj

МKD

Fikse

            1,3%            

ЕUR

0,4%

18 muaj

МКD

1,5%

ЕUR

0,6%

 

24 muaj

 МКD

2%

 ЕUR

1%

 

36 muaj

 МКD

2%

 ЕUR

1%

Depozitimi minimal

300.000 MKD/ 5.000ЕUR

            Për afatizimin e mjeteve në afat më të gjatë, shihe tariforen.

Si t’i afatizoni mjetet Tuaja në ProCredit Bank?

Me dokument për identifikim personal (letërnjoftim ose pasaportë) drejtohuni në cilëndo qoftë degë të ProCredit Bankës. (shihe hartën e degëve të ProCredit Bankës)

ProCredit Banka është bankë me kapital dominues gjerman dhe garanton siguri të mjeteve të investuara nga ana e kursyesve.Si plotësim ProCredit Banka i siguron depozitat e kursyesve të vetë në Fondin e Sigurimit të Depozitave. 

 

 

 
25.09.2018
  • EUR 61,35 61,4950 61,80
  • USD 50,90 52,2339 52,90
  • CHF 53,00 54,4686 55,60
  • GBP 67,25 68,7402 69,65
  • CNY 5,75 7,6175 7,75