Физички лица

Кредитни картички

Доколку ја примате својата плата преку ПроКредит Банка, имате можност да користите кредитна картичка со потрошувачки лимит во износ од максимум три плати. Кредитните картички нудат можност за целосна отплата на искористениот износ одеднаш или отплата на 10 рати. По отплатата на искористениот износ, потрошувачкиот лимит Ви се обновува. Кредитните картички можат да се користат во земјата и странство, за плаќање на продажни места без провизија, како и повлекување на готовина од банкомати. 

На располагање Ви стојат интернационалните картички на брендовите Visa и Master.

Картичка

Што добивате?

Visa Classic;

Master Card 

 • Потрошувачки лимит според висината на Вашите месечни примања или депонирани средства
 • Сите плаќања кои ги правите во тековниот месец, ги плаќате од 1–ви до 15-ти наредниот месец
 • Доколку ги вратите потрошените средства навремено (15-45 дена) не се наплатува камата
 • Плаќањето на продажни места во земјата и странство е без провизија
 • Плаќање на интернет (со Visa Classic)
 • Детален, транспарентен и јасен извештај на крајот на секој месец

Visa Classic revolving;

Master Card revolving

 • Се издава во денари и се одобрува револвинг денарски потрошувачки лимит
 • Враќате минимум 10% од искористениот лимит со период на плаќање од 1-ви до 15-ти наредниот месец
 • Плаќањето на продажни места во земјата и странство е без провизија
 • Плаќање на интернет (со Visa Classic)
 • Детален, транспарентен и јасен извештај на крајот на секој месец

Како можете да добиете кредитна картичка од ПроКредит Банка?

                                                           
 
21.07.2018
 • EUR 61,35 61,4894 61,80
 • USD 51,25 52,6901 53,25
 • CHF 51,45 52,8577 54,05
 • GBP 67,55 68,7416 69,95
 • CNY 5,90 7,7628 7,90