PERSONA FIZIKË

KRAHASOJI LLOJET E KURSIMIT

Kursimi është pjesë e të ardhurave që nuk i keni shpenzuar. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të shpenzoni por që të jeni “shpenzues më ekonomikë”.Tani mund të kurseni sipas mundësive dhe dinamikës Tuaj.

 

Zgjidhe mundësinë MË TË MIRË për kursimet

 

 

FLEXSAVE

DEPOZITË E AFATIZUAR

PËRSHTATSHËM PËR

Kursim i rregullt

 

Dispozicion i kursimit në çdo kohë

Kursim në afat më të gjatë pa tërheqje në periudhën e afatizimit

Depozitimi i kursimit

Më shumë herë, me shuma dhe dinamikë sipas mundësive

 

Veprime elektronike bankare

 

Urdhër periodik

Njëherësh, në fillim të periudhës së afatizimit

Qasja e kursimit

Në çdo kohë

Nga bankomati

Pas periudhës së afatizuar

Mundësi për prishje të parakohshme të afatizimit me interes prej 0,01%

Shuma minimale për llogaritje të interesit

/

300.000 MKD / 5.000 EUR

Shkalla e interesit

12 muaj
МКD    

E përshtatshme

Fikse      

0,8 %

1,3%

EUR

0,4 %

0,4%

                                                                                  Lexo më tepër>>                                   Lexo më tepër>>         

ProCredit Banka është bankë me kapital dominues gjerman dhe garanton siguri të mjeteve të investuara nga ana e kursyesve.Si plotësim ProCredit Banka i siguron depozitat e kursyesve të vetë në Fondin e Sigurimit të Depozitave.

 

 

 
25.09.2018
  • EUR 61,35 61,4950 61,80
  • USD 50,90 52,2339 52,90
  • CHF 53,00 54,4686 55,60
  • GBP 67,25 68,7402 69,65
  • CNY 5,75 7,6175 7,75