Банка за мојот бизнис

ГАРАНТНИ ШЕМИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ПроКредит Банка во соработка со Европскиот Инвестициски Фонд (ЕИФ) нуди одлична можност за полесен пристап до финансии за малите и средни претпријатија, преку две гарантни шеми: 

InnovFin гарантната шема 

Гарантна шема поддржана од Фондот за гаранции на Западен Балкан.

 

INNOVFIN

Што е  InnovFin гарантна шема и за кого е наменета ?

InnovFin е заедничка иницијатива на Европскиот Инвестициски Фонф (ЕИФ) и Европска Унија

Иницијативата е замислена да го олесни пристапот до финансии за иновативни проекти

Наменет е за мали и средни претпријатија до 500 вработени

Наменет е за развојно ориентирани компании и иновативни проекти, компании  кои вложуваат во современи технологии, енергетска ефикасност и го унапредуваат своето работење

Под иновација се подразбира инвестиција која е нова за компанијата и која придонесува за модернизација на процесите, економичност и ефикасност

Како InnovFin ќе придонесе за нашите клиенти ?

Преку InnovFin програмата, ПроКредит Банка овозможува континуирана поддршка на развојно ориентирани клиенти и овозможува подобрување на нивната конкурентност

За кредитирање преку InnovFin програмата е потребно помала вредност на обезбедување

Критериуми ?

Кредитирање иновативни проекти

Помало обезбедување од стандардното

Минимален износ на кредит е 30.000 €, максимален 7.5 милиони €

 

ГАРАНТНА ШЕМА ПОДДРЖАНА ОД ФОНДОТ ЗА ГАРАНЦИИ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

 Што е оваа гарантна шема и за кого е наменета ?

Оваа гарантна шема е овозможена преку поддршката на Еврпската Унија во рамките на Фондот за иновации и развој на претпријатија за Западен Балкан (ФИРП ЗБ)

Иницијативата има цел да го олесни пристапот до финансии за МСП во Македонија

Наменета е за мали и средни претпријатија до 250 вработени

Наменета е за краткоточни и долгорочни инвестиции

Како гарантната шема ќе придонесе за нашите клиенти ?

За кредитирање преку оваа гарантна шема потребно е помала вредност на обезбедување

Дополнително, каматните стапки за кредитите се пониски за 0.25%

Критериуми ?

Кредитирање инвестиции во фиксни и обртни средства

Максимален рок е 10 години или до 2028 год

Минимален износ на кредит е 25.000 €, максимален 500.000 €

 

         

За повеќе информации контактирајте го Вашиот Советник за Бизнис Клиенти или побарајте не на: info@procreditbank.com.mk


25.05.2017
  • EUR 61,35 61,5903 61,80
  • USD 0 54,9178 0
  • CHF 0 56,4427 0
  • GBP 0 71,2356 0