Физички лица
 

Флекс заштеда

 

Безбедно. Флексибилно. Атрактивно 

 

Штедете по видување и ужувајте во следните предности: 

  • Нajатрактивна каматна стапка: 1% за МКД и ЕУР
  • Можност да располагате со заштедите во секое време преку е-банкарство - 24/7!
  • Можност да дополнувате и повлеквуате пари од Вашите заштеди кога и да имате потреба - без ограничувања
  • Месечна исплата на камата

 

  Каматна стапка

Прилагодлива

МКД1%

ЕУР 

1%
Исплата на камата

Месечно

           

Отворете ја Вашата флексиблна штедна сметка со еден клик!

 

ПроКредит Банка е единствената банка со 100% германски капитал во Македонија и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. 

 
 
22.05.2018
  • EUR 61,35 61,4950 61,80
  • USD 51,00 52,2961 53,00
  • CHF 51,00 52,3228 53,60
  • GBP 68,95 70,1677 71,35
  • CNY 6,35 8,1887 8,35