Физички лица

За кого

физички лица, приматели на плата/пензија во ПроКредит Банка

Намена

за краткорочна ликвидност

Износ

до 3 плати 

Валута

МКД

Рок на отплата

до 12 месеци

Минимум искуство

3 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

- се плаќа само каматата на искористен дел за секој месец.
- главницата се враќа според Вашите можности, но не подоцна од денот на доспевање 

Годишна фиксна каматна стапка

11.25%

Обезбедување

/

Потребна документација за апликација

лична карта од кредитобарателот

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 
18.01.2018
  • EUR 61,35 61,5258 61,80
  • USD 0 50,4186 0
  • CHF 0 52,2556 0
  • GBP 0 69,4657 0