Физички лица

За кого

физички лица, приматели на плата/пензија во ПроКредит Банка

Намена

за краткорочна ликвидност

Износ

до 3 плати 

Валута

МКД

Рок на отплата

до 12 месеци

Минимум искуство

3 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

- се плаќа само каматата на искористен дел за секој месец.
- главницата се враќа според Вашите можности, но не подоцна од денот на доспевање 

Годишна фиксна каматна стапка

11.25%

Обезбедување

/

Потребна документација за апликација

лична карта од кредитобарателот

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 
24.03.2018
  • EUR 61,35 61,4946 61,80
  • USD 48,50 49,8093 50,50
  • CHF 51,15 52,5460 53,75
  • GBP 69,35 70,4486 71,75
  • CNY 6,05 7,8865 8,05