Për shërbim më të mirë dhe qasje më të madhe të informatave ndaj klientëve tanë bëmë aplikacion mobil.
Aplikacioni përmban:
  • informata të përgjithshme për shërbimet e bankës;
  • qasje deri te sistemi i bankës elektronike;
  • listën e kursit;
  • lajmërime dhe risi nga banka;
  • llogaritës për depozita dhe kredi;
  • lokatorë për degë dhe bankomate dhe
  • informata kontaktuese nga banka.
Aplikacioni është në dispozicion në tabletë dhe pajisje mobile me sistem operativ iOS dhe android.
I njëjti mund të shkarkohet falas nëpërmjet kërkimit në store: ProCredit Bank.
 

 

ose me klikim në butonat vijues: